Jdi na obsah Jdi na menu
 


DCM u IW , autor MVDr Roman Kvapil

30. 7. 2007


 DCM u vlkodavůObrazek

 Anatomie srdce

Srdce je centrální orgán koloběhu krve v organismu. Je to mohutný svalový útvar, uložený v dutině hrudní.

Srdce je v podstatě svalová pumpa. Jeho hlavní části jsou srdeční dutiny - dvě síně a dvě komory, které jsou od sebe oddělené přepážkami. Levé a pravé srdce jsou také od sebe odděleny přepážkou. V takto rozděleném srdci získáme levou předsíň a levou komoru a pravou předsíň a pravou komoru. Srdeční síně leží nad komorami. Mezi každou komorou a předsíní je chlopeň. Levou komoru od levé předsíně odděluje mitrální chlopeň a pravou komoru od pravé předsíně tricuspidální chlopeň. Obě chlopně jsou u psa dvojcípé na rozdíl od člověka, kde trikuspidální chlopeň je trojcípá. Z obou komor potom vystupují velké cévy, z levé komory aorta a z pravé komory plicní tepna. Aorta odvádí krev do celého těla a plicní tepna vede krev do plic Na rozhraní komor a velkých tepen jsou také chlopně.

Srdce je opouzdřeno osrdečníkem, což je tenký, pevný vak vyplněný malým množstvím tekutiny, které usnadňuje pohyb srdce.

 Hlavní úlohou srdce je v dostatečném množství pumpovat krev k jednotlivým orgánům těla. Toto se děje pomocí srdečního cyklu, jehož základem je periodické střídání stahů a ochabnutí jednotlivých srdečních dutin. V cyklu jednotlivých srdečních dutin rozeznáváme systolu (stah) a diastolu (ochabnutí). Během diastoly dojde k maximálnímu naplnění srdeční dutiny krví. Při systole naopak dochází k vypuzení krve z dutiny srdeční.

 

Onemocnění srdce

 

Srdce stejně jako jiné orgány postihují různá onemocnění. Nejčastějším onemocněním srdce velkých plemen je dilatační kardiomyopatie (DCM – dilated cardiomyopathy). Je to onemocnění srdečního svalu, jehož charakteristikou je zvětšení jednotlivých komor a předsíní srdce (dilatace). Tato dilatace je progresivní tj. ke zvětšování dané části srdce dochází postupně a v čase se zhoršuje. Zjistilo se také, že u jednotlivých velkých plemen má toto onemocnění své charakteristiky. Jiné vlastnosti má DCM u dobrmanů, boxérů či irských vlkodavů.

 

DCM u irských vlkodavů

U plemene irský vlkodav se onemocnění dilatační kardiomyopatie vyskytuje často. V následující tabulce jsou udány číselné údaje o výskytu totho onemocnění v některých
studiích.

 

Tabulka: Výskyt DCM u irských vlkodavů

 

Počet IW ve studii

% postižených DCM

Průměrný věk výskytu DCM

Autor

400

16,5

4,5 roku

Vollmar, 1999

500

24,2

4,2 roku

Vollmar, 2000

995

3,9

6,4 roku

Brownlie, 1999

997

27,08

 

Broschk, 2004

 

 

Příčina tohoto onemocnění se většinou nezjistí a není jednoznačně vysvětlena. U irských vlkodavů se předpokládá genetický základ onemocnění. Doposud se přesně neví, které geny jsou změněny a tím jsou zodpovědné za rozvoj DCM. Usilovně se však pracuje na tom, aby tyto geny byly odhaleny. Z dosavadních prací se uvažuje o dědičnosti komplexní, kde existuje mutace v jednom hlavním genu, nicméně její následek je potom ovlivněn ještě mnoha geny, které modifikují účinek tohoto hlavního genu. Nicméně může být poškozeno i více genů, tak jak se prokázalo u lidí (17 genů).


Průběh onemocnění

 Velmi důležité je si uvědomit, že při vývoji tohoto onemocnění se vyskytuje fáze tzv. okultní kardiomyopatie. Je to fáze, která se nazývá asymptomatická, to znamená, že zvíře nevykazuje žádné klinické příznaky, ale v srdečním svalu již probíhají změny. V tomto stádiu lze zjistit změny na srdci jen při vyšetření ultrazvukem a především při natočení EKG. Tato fáze bývá obvykle poměrně dlouhá z hlediska dalších stádií onemocnění.

Jak se stav srdce zhoršuje, u jedince se začnou vyskytovat klinické příznaky srdečního selhání. Toto je také okamžik, kdy se pes dostává k veterinárnímu lékaři a ten může zjistit již změny, které jednoznačně svědčí o onemocnění srdce. Typickými klinickými příznaky srdečního selhání jsou: snížení fyzické zatíženosti, kašel, deprese, dušnost, hubnutí a synkopa – náhlá ztráta vědomí způsobená špatnou činností srdce. Tyto příznaky jsou většinou stejné pro všechna plemena. Jediným příznakem onemocnění může být i náhlý úhyn jedince, který předtím nevykazoval žádné klinické příznaky.

 Diagnostika

Úplné kardiologické vyšetření (vyšetření srdce) zahrnuje kromě poslechu (auskultace) i vyšetření srdce rentgenologické, elektrokardiografické (EKG) a echokardiografické (sono – vyšetření srdce ultrazvukem). Nejlepšími vyšetřeními pro zjištění dilatační kardiomyopatie jsou EKG a ultrazvukové vyšetření.Obrazek

 Elektrokardiografickým vyšetřením jsme schopní zachytit různé arytmie (porušení pravidelné činnosti srdce), které při DCM vznikají. U irských vlkodavů můžeme zjistit následující arytmie – chvění srdečních předsíní (fibrilace), předčasné komorové depolarizace a sinusové arytmie. Fibrilace předsíní je u vlkodavů nejčastější arytmií a často se vyskytuje jako izolovaný fenomén, který není charakteristikou nějakého samotného onemocnění srdce, ale spíše příznakem právě dilatační kardiomyopatie. Fibrilace předsíní se považuje jako možný indikátor subklinické nebo-li okultní kardiomyopatie. Běžně EKG vyšetření, které se provádí v ordinaci veterinárního lékaře, zaznamená činnost srdce po dobu 1 – 5 minut. Tento časový úsek však nemusí být dostatečně dlouhý, abychom zachytili zmíněné arytmie, obzvláště když je pes ve stádiu okultní kardiomyopatie. V takových případech se doporučuje provést 24 hodinový záznam EKG, tzv Holter EKG.

 Ultrazvukové vyšetření nám přesně dává informace o stavbě, velikosti a funkci srdce. Tímto vyšetřením je možné přesně měřit velikost jednotlivých částí srdce. Veterinární kardiologové již stanovili fyziologické rozměry velikostních rozměrů srdce u irských vlkodavů. Protože onemocnění má přívlastek dilatační, tj. dochází ke zvětšování některých oddílů srdce, můžeme tímto ultrazvukovým vyšetřením srdce tyto změny zjistit.
DCM a chov irských vlkodavů

Z hlediska vlastního chovu existují dva problémy. Za prvé, kardiologické vyšetření není prováděné u chovných zvířat pravidelně (viz. Doporučení ) a za druhé, že existuje bezpříznakové stádium onemocnění - okultní kardiomyopatie. Právě v období okultní kardiomyopatie, kdy nejsou zjevné žádné klinické příznaky, mohou chovní jedinci mít potomky, kteří si již dědičně nesou onemocnění do života.

V souvislosti se znalostí výše uvedených faktů, byly pro chov irských vlkodavů navrženy následující doporučení:

1. všichni chovní psi musí mít provedeno vyšetření srdce každoročně, nejen po dobu využití v chovu, ale po celou dobu života, aby bylo zjištěno, že nebudou mít DCM

2. vyšetření srdce musí být provedeno standartizovaně a všechny výsledky musí být centrálně registrovány

3. počet vrhů jednoho psa má být omezen na maximum 5 vrhů

4. více vrhů je povoleno pouze psu, který má normální srdce (všechna vyšetření negativní s ohledem na DCM) a oba rodiče a případně všichni 4 prarodiče mají srdce v pořádku v 8 letech a po 8 roku.

Prognóza

 Pro psy s DCM je obvykle špatná.

Související články zde dole v odkazech
 

 


 

 

 
 

 

 


 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Strong blood stress

(AComiwoose, 8. 10. 2018 1:16)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-pfizer-tramway/

Elevated Blood Intimidate associated with older people

(Amydrabbebtect, 24. 7. 2018 16:15)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-pfizer-france/